top of page
34-low.jpg

ייעוץ ומנטורינג למפקדים.ות

פיקוד, מנהיגות, מיומנויות ניהול ומטה

"ניהול זה לעשות את הדברים נכון; מנהיגות זה לעשות את הדברים הנכונים".

 

במהלך השירות הצבאי, עם התקדמותכם במסלולי הפיקוד השונים ובמעלה סולם הדרגות, תעמדו בפני דילמות ארגוניות, אישיות ובין אישיות הנוגעות בין היתר, לאיזון קריירה-משפחה-פנאי, יחסים עם מפקדים, פקודים ועמיתים; מיומנויות ניהול במטה ועוד.

 

כל אחד מעוניין להצליח, אם בתחום האישי ואם בתחום המקצועי, אך פעמים רבות שאיפות אלה אינן מצליחות להתממש. הרבה מאוד אנשים מרגישים שיש פער גדול בין השאיפות שלהם לאיך שהם חיים בפועל. בעוד יש אנשים אשר נוחלים הצלחה בכל מעשה ידיהם ובכל פן בחייהם, אחרים מרגישים תקועים במקום או שההישגים שלהם מעטים מדי ביחס למה שהיו רוצים לעצמם. נשאל את עצמנו מהי הצלחה עבורי? נצא לתהליך קצר שמטרתו להבין ולסגור את הפערים בתוך עצמי ואת הפערים שבין המצוי לרצוי.

 

כל תהליך מתחיל בעצירה והפניית מבט פנימה (מיקוד פנימי), אנו כה מורגלים במיקוד חיצוני עד ששכחנו לעיתים "לקחת אחריות" על מה שביכולתנו לשנות או להתמיר. אימון מתחיל בעצירה להתבוננות ולשיח לטובת סדר פנימי וחיצוני חדש כדרך ליצירת בהירות בחיינו. נאפשר לעצמנו, למפות, להתמקד, לארגן מחדש. נברר יחד היכן אתם זקוקים לשינוי, נבדוק את הערכים, המשאבים ונבחן מה מעכב אותנו. כל זאת, ישרת אותנו במיקוד ובדיוק הצרכים והרצונות האישיים לטובת סדר חדש או משופר בחיים.

 

תהליך הליווי מבוסס על תפיסה מבוססת הקשבה לא שיפוטית. להתבונן בעצמי - מעבר למי שאני "אמור" להיות - ולפגוש בעצמי כאן ועכשיו מתוך סקרנות ופתיחות כלפי עצמי וכלפי החיים בכלל. הפגישות יכללו שיחה שאלות ומשימות ובכך נעצים תחושות של ביטחון עצמי, חוסן פנימי, תקשורת מיטיבה ומקרב, מנהיגות אותנטית וביטוי עצמי. בדגש על מנהיגות אישית, אותנטית ואדפטיבית במציאות מורכבת וחסרת וודאות.

 

במסגרת תהליך פרקטי קצר (3-5 מפגשים) "תפור בחליפה אישית" אני מציעה לבחירתכם:

 

  • אימון אישי, מנטורינג (כמפורט מעלה)

  • הערכת חוזקות ומשאבים (SWOT אישי)

  • ייעוץ נקודתי לדינמיקה ולהתנהלות ארגונית מיטבית

  • בחינת כיוונים להמשך – מוביליות וקידום

bottom of page